Forvekselbare varemerker

Når Patentstyret en søknad om varemerke vurderes det om det finnes tidligere registrerte varemerker som kan være en hindring for en registrering av det merket du har søkt om. Det blir også gjort en vurdering om mulige kjøpere av de varene eller tjenestene det er snakk om, kan komme til å ta feil av varemerkene, eller komme til å tro at det er en forbindelse mellom begge eierne av varemerkene.

Er varemerket registrert av noen andre?

Visste du at du selv kan undersøke om noen har registrert et varemerke som ligner på ditt?

Dersom noen var raskere ute enn deg og har registrert et identisk eller lignende varemerke som ditt, kan du fortsatt registrere varemerke ditt dersom:

·  Du benytter merket for andre typer varer og tjenester.

·  Du får samtykke fra innehaveren av registreringen.

·  Merket er et kombinert merke, det vil si at det registrerte varemerket er en logo med en beskrivende tekst. Det kan være tilfellet at innehaveren ikke har vern for selve teksten. Et kombinert merke kan inneholde både ord og bilder, da har de ikke alltid enerett til den beskrivende teksten i merket, men til selve merket som helhet. Det vil si at andre helt fritt kan bruke den samme teksten i sin markedsføring eller registrere den som varemerke sammen med andre elementer.

Villedende varemerker

Patentstyret kommer aldri til å godta en registrering på villedende varemerker. Et varemerke kategoriseres som villedende dersom en del av kjøperne kan komme til å få feil oppfatning om varen eller tjenesten. Dette kan omfatte blant annet produktets kvalitet, funksjonalitet, mengde, formål, pris eller opprinnelsesland.

Noen eksempler på dette:

·  Dersom en søker ikke er lege, vil varemerket Dr. Hausmann, søkt for ortopediske sko, være noe villedende for forbrukerne. Personer som er ute etter å kjøpe seg ortopediske sko kan bli påvirket til å kjøpe produktet da de har tro på at det er laget av en lege.

·  En logo med en tekst som lyder «MADE IN USA» kan være villedende dersom det står «klær laget i Vietnam» i listen over varer og tjenester. Til sammenligning vil et varemerke som inneholder teksten FRANKRIKE være villedende dersom det er søkt for «ost fra Sveits», på grunn av at teksten i merket viser til et annet land enn det som står i listen over varer eller tjenester.

Lisensiering

En lisens er en tillatelse til å bruke en programvare, et varemerke, et patent eller andre immaterielle rettigheter. Lisensiering av slike rettigheter blir normalt dokumentert i form av en avtale mellom eier av rettigheten og en eller flere lisenstakere om rett til å utnytte rettigheten.

Man kan betale på ulike vis, men det vanligste er med engangsbetaling, royalties (utbetalinger relatert til omsetning av produkter framstilt ved bruk av rettigheten), eller flere kombinasjoner av disse.

Flere ulike typer lisensiering

Vi har flere immaterielle rettigheter som kan danne basis for lisensiering på ulike måter:

·  Enveis lisensiering (inn eller ut)

·  Lisens som basis for underlisenser

·  Krysslisensiering: Virksomheter som innehar patenter i tilstøtende teknologiområder kan lisensiere til hverandre, dette gir en bedre teknologiutnyttelse